Spissøl

Spissølet var det folk i Nordfjord drakk før «kjøpeølet» vart tilgjengeleg. Det skulle vere ein lett tystedrikk til mat og arbeid på garden.

For første gang i Nordfjord er det brygga Spissøl for sal. Spissølet er brygga rått med lokal kveik, og er på 4,7% alkohol. Spissølet har lange tradisjonar som «kvardagsøl» i Nordfjord og vi held oss tett til den opphavelege oppskrifta.